tips, artikelen
inspiratie

Het feest van Sint Jan

Het feest van Sint Jan

Laura 26 juni 2020 Sint Jansfeestrituelenjaarfeesten

Elk jaar vieren we op ons kinderdagverblijf Sint Jan. Het is een echt zomerfeest dat we buiten samen met de ouders vieren. Getooid met bloemenkransen zingen en dansen we, zijn er lekkernijen en doen we spelletjes buiten. Samen uitbundig plezier maken staat bij dit feest voorop!

Maar waarom vieren we Sint Jan?

Om ons heen zien we de natuur zo uitbundig en rijk als in geen ander jaargetijde. Alle bladeren hebben zich vol ontplooid, bloemknoppen springen open, de eerste vruchten gaan komen. Het eenvoudige groene kleed van Moeder Aarde(het groene gras) tooit zich met een verscheidenheid aan pollen, aren en pluimen, die met een
gouden waas het groen versluieren.

Insecten zingen in de blauwe hemel, vogels fluiten dat het een lieve lust is. Een geweldige overvloed biedt ons de natuur. Ook wij voelen ons meegenomen in deze bonte, warme wereld. Wij willen naar buiten, de vakantie lokt.

Midzomernacht
Dan nadert de Midzomernacht, de nacht van 23 op 24 juni. De zon staat hoog aan de hemel en bereidt zich voor op de terugtocht. Nog één korte, lichte nacht en het keerpunt is gekomen.

Sint Jan: Johannes de Doper

Johannes de Doper, Sint Jan, werd een half jaar eerder dan Jezus geboren, namelijk op 24 juni. Johannes was degene die de mensen maande tot inkeer te komen en hun houding te veranderen omdat de komst van Christus nabij was. Hij doopte de mensen tot christen door onderdompeling in het water van de Jordaan.
Verwijzend naar de komst van Christus sprak hij: "Hij moet groeien, ik moet afnemen." Hij is de grote voorbereider geweest, die met zijn krachtig woord tot de mensen sprak, zodat er een wending in menselijke gedachten en ook in de tijdsgeest kon plaatsvinden. “Komt tot inkeer”, zo sprak Johannes. Je kunt niet altijd blijven groeien, bloeien en zorgeloos genieten. Er komt een moment dat deze krachten omgewend moeten worden, naar binnen gericht, teruggehouden dienen te worden. Wees niet te snel in je oordeel, laat de warmte je hoofd niet verhitten.

Innerlijke bron

Kortom, Sint Janstijd is opletten geblazen; verlies jezelf niet. Sint Jansdag was vroeger een algemeen erkende en goed onderhouden feestdag. In deze periode hadden de buitenmensen tijd om feest vieren. De avond ervoor werden “Sint Jansplanten” gerooid : Sint Janskruid, Artemisa, Verbene, Calcarie, Bijvoet, IJserkruid, Ridderspoor, allemaal planten met een bijzondere kracht Hiervan werden Sint Janskronen gevlochten en boven de huisdeuren gehangen, als machtige tover- en liefdesmiddelen.

Vooral het Sint Janskruid (Jaag-de-duivel-kruid) zou boze geesten verdrijven. Het zou behoeden tegen branden en allerlei kwalen, geplukt voor zonsopgang beschermde het tegen de bliksem, welke je rieten dak in lichterlaaie zou kunnen zetten.

Het Sint Jansvuur

Op talloze plaatsen in Europa worden nog op 24 juni Sint-Jansvuren ontstoken. Dit gebruik stamt uit voorchristelijke tijden. Men kende aan het vuur een reinigende werking toe en ook de boze geesten konden erdoor worden verjaagd. Sprong men door de vlammen van het vuur, dan was dat om ongeluk en ziekten te overwinnen voor het komende jaar.

Sint Jan als Midzomerfeest

Er is een oud gezegde dat luidt: “Met Sint Jan draait het blad zich om.” Na deze dag treedt een langzame verandering op in de natuur. Ook in oude, heidense culturen werd omstreeks 24 juni een feest gevierd, het midzomerfeest. Dan braken in de natuur alle magische krachten los. In de oude Keltische culturen probeerden de druïden tijdens het zomerzonnewendefeest iets van de wijsheid van de goden in zich op te nemen.

Het is het natuurgebeuren dat ons oproept tot een uitbundig feest. Het meegaan met de natuur naar buiten, die ons helemaal mee naar de kosmos neemt.

Wat een rijkdom aan prachtige oude wijsheden. Kennen we ze nog, herkennen we ze nog en willen we ze in onze snel verhardende wereld opnieuw beleefbaar maken.

Voor kinderen staan deze tradities, rituelen en beelden , die klare taal spreken tot hun gevoelswereld, heel dichtbij. Maar hoe zit dat met ons, volwassenen?

Wij kunnen niet meer putten uit allerlei krachten van vroeger, maar we kunnen ze wel met ons meenemen in gedachten en als actieve deelnemers het Sint Jansfeest tot een heerlijk zomerfeest maken.

 

Sint Jan jaarfeest op onze kinderopvang

De dagen voor het Sint Jan feest zingen we met de kinderen de Sint-Jan liederen en kleden we de jaartafel aan. We ondernemen verschillende Sint Jan activiteiten en bereiden het jaarfeest voor. Ons Sint Jansfeest is een echt zomerfeest dat we buiten samen met de ouders vieren. Getooid met bloemenkransen zingen en dansen we, zijn er lekkernijen en doen we spelletjes buiten. Samen uitbundig plezier maken staat bij dit feest voorop!

In het ochtend zonnetje maken de juffen bloemenkransen van lang gras met pluimen en veld bloemen voor henzelf en de kinderen. Misschien maken ze daarna nog een leuke bloemenkrans foto. https://www.youtube.com/watch?v=rSJKCvXG-xk&list=PLPryjP9NWP-VKJGOjHETyTI7rZqtoAcHc&index=237

Om 16.00uur begint het feest. De ouders en kinderen staan buiten te wachten totdat de juf met een fakkel naar buiten loopt. Zodra de juf de fakkel voor haar neer plaatst (op een veilig plekje) en aansteekt begint ze het liedje: ‘hoor je het zingen van het vuur’ te zingen. Iedereen die wil mag vervolgens mee zingen. We zingen dit liedje drie keer. Daarna gaat het vuur uit met een gieter met water die naast de fakkel staat. https://www.youtube.com/watch?v=azsf_YTFIHE
Daarna zingen en dansen we met de ouders en kinderen in een grote kring (vorm van de zon) de Sint-Jan liedjes.

Vervolgens is het tijd voor de grote picknick. Op de picknicktafel staan verse bloemen en verschillende (wilgen) manden met bijvoorbeeld (gesneden) rode besjes, aardbeien, watermeloen, blauwe bessen en kersen. Zelfgemaakte watermeloen ijsjes of bananenijs. Komkommerbootjes. Stokbrood met guacamole of pannenkoeken met zomerfruit. Een vruchtentaart met wat bloemen en een kers op de top. Daarnaast nog vruchtenwater om af te koelen.

Op een picknickkleed in het zonnetje mag al dit lekkers worden opgesmikkeld. Vervolgens kunnen de kinderen fijn vrij spelen. Er kunnen eventueel ook wat spelletjes gespeeld worden. Bijvoorbeeld visjes uit een teil vissen, (bloemen) blik gooien, kruiwagen parcour.

Rond 17.00uur is het feest afgelopen. De juf rinkelt met een belletje en bedankt de ouders en de kinderen voor het mooie feest. De juf geeft aan dat het nu tijd is om naar huis te gaan en wenst iedereen een mooie zomer.

Inspiratie