tips, artikelen
inspiratie

Groene kinderopvang

Groene kinderopvang

Mirte Madelief 2 januari 2023 groene kinderopvangbuitenbiologisch

Steeds groter groeit het bewustzijn dat het belangrijk is om kinderen in contact te laten zijn met de natuur. Stichting Groen Cement zegt het zo mooi:

“Ieder kind heeft recht op een groene leefomgeving om in te kunnen spelen en zich in te kunnen ontwikkelen; een omgeving met mensen, dieren, planten, stenen en leuke plekjes om te ontdekken”.

Er zijn aanwijzingen dat kinderen steeds minder verbonden zijn met de natuur, bijvoorbeeld omdat er steeds minder groen is in de woonwijken of in de kinderopvang en scholen.

Om ervoor te zorgen dat kinderen weer zelf de natuur kunnen ontdekken, is actie nodig! Organisaties die zich richten op kinderen, zoals kinderopvang en onderwijs, kunnen hierin een sleutelrol spelen.

Omdat steeds meer ouders gebruik maken van de kinderopvang, is het belangrijk dat alle kinderen die in de opvang verblijven buiten komen en kunnen genieten van de elementen: de frisse lucht, de zon, de regen, de wind en de aarde.

Natuurbeleving

Spelen en op ontdekkingstocht gaan in de natuur draagt positief bij aan de ontwikkeling. Het maakt het kind creatiever, slimmer, fysiek fitter en het stimuleert de motoriek. Daarnaast geeft het zelfvertrouwen, helpt het de kinderen te ontspannen en kan het helpen bij het verwerken van kleine en grote gebeurtenissen.

Natuurbeleving draagt bij aan een gezonde fysieke, sociale en emotionele ontwikkeling, waar het kind de rest van zijn of haar leven plezier van heeft.

Een groen kinderdagverblijf zijn of worden vraagt het één en ander van een kinderopvangorganisatie:

  • een duurzame visie, missie en doelstelling;
  • intergraal verankerde kernwaarden;
  • op groen gericht beleid als: natuurbeleid, pedagogisch beleid, voedingsbeleid en personeelsbeleid;
  • een wekelijkse en jaarlijkse seizoensactiviteitenplanning;
  • een natuurlijke buitenspeelplaats waar kinderen kunnen ervaren en ontdekken;
  • betrokken en ‘groen geschoolde’ medewerkers die dit alles dragen en uitvoeren.

Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang

De Geheime Tuin Zeist draagt het kwaliteitsmerk 'Groene Kinderopvang'. Dit betekent dat natuur is verankerd in ons pedagogisch beleidsplan, dat onze buitenspeelplaats natuurvriendelijk is en veel ruimte biedt voor natuurbeleving.  Het betekent dat we zaaien en oogsten uit onze eigen moestuin, dat we samenwerken met andere natuurorganisaties en dat onze leidsters opgeleid zijn om actief natuurbeleving inhoud te geven.

www.groencement.nl/kwaliteitsmerk/kenmerken

www.groencement.nl

Luister ook naar de podcast met Janneke van den Bos en Janneke Hagenaar: shows.acast.com/naar-de-kindjes/episodes/groene-kinderopvang

 

Inspiratie ontvangen?

Ontvang 6x per jaar onze inspiratie per mail.

X