tips, artikelen
inspiratie

Houd rekening met de zintuigen van je kind

Houd rekening met de zintuigen van je kind

Mirte Madelief 3 mei 2021 zintuigenontwikkeling

Het lichaam van kleine kinderen is nog helemaal in opbouw en de verhouding tussen lichaam, ziel en geest is anders dan bij volwassenen.  Nieuwe indrukken komen via de zintuigen binnen bij een kind. De kwaliteit van de indrukken die kinderen opdoen is bepalend voor de manier waarop hun zintuigorganen zich ontwikkelen.

Bovendien worden de indrukken bij kinderen nog niet gedempt door het denken en het interpreteren. Op zintuigindrukken wordt vaak met het hele lichaam gereageerd en ze werken zo niet alleen op de zintuigorganen maar ook directer tot in alle lichamelijke processen. Dat zie je bijvoorbeeld bij schrik; het kind valt van een stoel, heeft een versnelde hartslag, wordt bleek.

‘De kwaliteit en de hoeveelheid zintuigindrukken die kinderen opdoen in de kindertijd werken vormend op het lichaam en vormen zo ook de basis voor de sociale en geestelijke vermogens in de volwassenheid.’

Ervaringen in de kindertijd op lichamelijk gebied vormen het referentiekader om verderop in het leven vergelijkbare ervaringen op psychisch en geestelijk gebied waar te kunnen nemen.

Zintuigen en indrukken bij kinderen

De zintuigen maken het ons mogelijk om met onze omgeving in contact te zijn. We kunnen onze omgeving, onze medemensen en ons eigen lichaam waarnemen en er een verbinding mee aangaan. Zo leren we de ander/het andere maar ook onszelf kennen. Het is de manier voor kinderen om thuis te raken in hun lichaam en zich te verbinden met het leven op aarde.

Iedere indruk van iets buiten ons roept in onze ziel bepaalde gevoelens of belevingen op.

Ook op lichamelijk niveau is er een wisselwerking tussen binnen en buiten, dat wil zeggen: zintuigindrukken staan in relatie tot onze belevingswereld maar ook met de zintuigorganen zelf. Een zintuigindruk geeft een afdruk in het lichamelijke en heeft invloed op de wijze waarop de zintuigorganen zich ontwikkelen en uitvormen.

 

Tessa Dirksen
Directeur gastouderbureau Drakepit https://drakepit.nl

Inspiratie ontvangen?

Ontvang 6x per jaar onze inspiratie per mail.

X