tips, artikelen
inspiratie

Muziek, zintuigontwikkeling, akoestiek en geluiden

Muziek, zintuigontwikkeling, akoestiek en geluiden

Mirte van Zundert 13 april 2023 muziekantroposofie


In de Antroposofische kinderopvang verzorgen we klanken met aandacht en houden we rekening met de akoestische werking van de omgeving en de instrumenten die we gebruiken. Akoestiek is de invloed die een ruimte heeft op de klank en nagalm van geluid.

De akoestiek en geluiden in een ruimte kan je beïnvloeden door onder andere:

  • te werken met stoffering van natuurlijke materialen: gordijnen en kleden, stof dempt het geluid;
  • door zacht en langzaam praten;
  • door te zingen;
  • door zelf muziek maken: lier, xylofoon (pentatonisch voor jonge kinderen);
  • door het geluid van elektrische apparaten op de groep zoals aan staafmixer te minimaliseren of te gebruiken wanneer de kinderen niet in de ruimte zijn.

De Zintuigen van kleine kinderen

Kleine kinderen leven met volle overgave in de hen omringende wereld. Zij gaan nog helemaal op in hun zintuiglijke indrukken. Een heel klein kindje is bijna één en al zintuig en staat open voor de wereld en alles wat zich daarin afspeelt. Onze pedagogisch medewerkers zijn zich bewust van deze openheid en van het feit dat kleine kinderen nog geen bescherming hebben tegen allerlei prikkels. Daarom wordt er bijzondere aandacht besteed aan de omgeving waarin het kleine kind verblijft. Inrichting en speelgoed worden zorgvuldig gekozen; materialen, kleuren en geluiden zijn van groot belang.

In het artikel ‘Tijd voor kwaliteit in de kinderopvang’ schrijft Marianne Riksen-Walraven (de grondlegger van de vier geldende pedagogische basisdoelen in de Nederlandse kinderopvang) het volgende:

'Ook de inrichting van de omgeving kan bijdragen aan een gevoel van geborgenheid. Er zou nog veel meer dan nu al gebeurt gebruik kunnen worden gemaakt van de mogelijkheden om via inrichting van de ruimte een veilige sfeer te scheppen voor jonge kinderen. Met aandacht voor akoestiek, licht, kleur en indeling van de ruimte is heel veel te bereiken. Voorbeelden zijn de antroposofische kinderdagverblijven en de Reggio Emilia-benadering (Ceppi & Zini, 1998; Edwards et al., 1998), waar- in de inrichting van de omgeving een expliciete plaats heeft in de pedagogische visie’

Hier wordt de antroposofische kinderopvang genoemd als voorbeeld voor de hele kinderopvang in Nederland op de gebieden akoestiek, licht, kleur. Dat gaat dus goed bij ons!

Inspiratie ontvangen?

Ontvang 6x per jaar onze inspiratie per mail.

X