tips, artikelen
inspiratie

Kenmerken van antroposofische kinderopvang

Kenmerken van antroposofische kinderopvang

Mirte van Zundert 24 oktober 2023 antroposofischvrije schoolkinderopvang

Als je kiest voor een antroposofische kinderopvang, dan kies je voor opvang met bepaalde kenmerken. Antroposofische kinderopvang laat zich inspireren door het mens- en wereldbeeld van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1862- 1925). Hierin staat de ontwikkeling van de eigen individualiteit van de kinderen voorop. De eigenheid van ieder kind vormt als het ware de basis voor de rest van het leven. We vertalen deze antroposofische visie steeds naar het “nu” zodat we aansluiten bij de hedendaagse maatschappij.

Maar wat is nu zo specifiek aan antroposofische kinderopvang in vergelijking met andere kinderopvang?

Kenmerken antroposofische kinderopvang

 1. Afgestemd op het kind
  Vanuit inzicht in ontwikkelingsfasen van het kind worden omstandigheden gecreëerd waarin kinderen zich vrij en gezond kunnen ontwikkelen.
 2. Verbinding met de omgeving
  We helpen kinderen zich te verbinden met zichzelf, hun omgeving en de mensen om zich heen. Het vermogen je te verbinden is de basis voor alle sociale relaties.
 3. Sociale samenhang
  Een bodem waarop het leven gewoon door kan gaan, en kinderen de dag als een geheel kunnen ervaren zonder ‘knips’ tussen thuis, opvang of school en opvang'.
 4. Maatschappij
  In de kinderopvang werken we mee aan een gezonde en vruchtbare basis voor het verdere leven.
 5. Mensbeeld
  Onze pedagogische visie is gebaseerd op de visie dat de mens bestaat uit lichaam, ziel en geest.
 6. Ik-ontwikkeling
  In drie 7-jaarsfasen groeit het kind op tot een volwassen mens met een zelfstandig ik.
 7. Jaarfeesten
  In het vieren van jaarfeesten wordt een respectvolle verbinding van kinderen met de natuur en het jaarverloop erkend, gevoed en ontwikkeld.
 8. Spel en fantasie
  De creatieve vermogens die elk kind in aanleg heeft, komen tot ontwikkeling in een omgeving die de fantasie aanspreekt.
 9. Natuur en gezondheid
  Het respectvol leven in en met de natuur ondersteunt een gezonde ontwikkeling van kinderen en wordt bewust nagestreefd.
 10. Duurzaam
  Het werken met jonge kinderen is werken aan de toekomst. Daarom voelen wij een verantwoordelijkheid om duurzaam te ondernemen.
 11. Voorbeeldfunctie
  De pedagogisch medewerker heeft een duidelijke voorbeeldfunctie. Jonge kinderen krijgen een omgeving geboden die nagebootst kan worden.
 12. Religiositeit
  Pedagogisch medewerkers zorgen in de kinderopvang voor goede omstandigheden zodat de kiemen kunnen ontspruiten om later echt te voorschijn te komen.
 13. Vertrouwen
  Kinderen krijgen vertrouwen in de wereld doordat zij zich verbonden kunnen voelen met hun omgeving en de tijd.
 14. Hoge kwaliteit in verzorging en aandacht
  De hoge kwaliteit van onze kinderopvang stoelt op de grote zorg en aandacht die pedagogisch medewerkers hebben voor de kinderen.

Lees meer over deze 14 punten op de website van de Vereniging voor Antroposofische Kinderopvang >

Inspiratie ontvangen?

Ontvang 6x per jaar onze inspiratie per mail.

X