Wij organiseren verschillende evenementen voor ouders in De Geheime Tuin.  

Voor ouders

Wat is er voor een kind leuker dan te zien hoe mooi en groot de aardbeien worden in de moestuin? Wij organiseren verschillende evenementen voor ouders om te komen proeven en beleven in De Geheime Tuin. Daarnaast vinden wij een zorgvuldige dagelijkse overdacht en communicatie met ouders erg belangrijk.

Dit geven wij vorm middels onderstaande punten:

  • Dagelijks is er een mondeling overdrachtsmoment bij het halen en brengen van je kind;
  • De belevenissen en ervaringen van je kind worden opgeschreven in het overdrachtsschrift;
  • Wij organiseren oudergesprekken na aanleiding van gemaakte observatieverslagen (1 x per jaar) en daarnaast op aanvraag;
  • Minimaal 1 x per jaar is er een ouderavond met een informatief - en een creatief deel;
  • De oudercommissie organiseert jaarlijks de ouder-kind-dag op een externe buitenlocatie, dit jaar op bezoekerscentrum de Boswerf in Zeist;
  • Wij vieren sommige jaarfeesten gezamenlijk met ouders zoals het lopen van de Sint Maarten optocht en het Sint Jan Zomerfeest met picknick en muziek;
  • Meerdere malen per jaar organiseren wij tuindagen voor leidsters, ouders en kinderen.

Samen in de tuin werken verbindt en is heel gezellig!

  

Ouders kunnen hier inloggen in ons ouderportaal:

Oudercommissie

De belangen van de kinderen en hun ouders van De Geheime Tuin worden behartigd door onze oudercommissie. Zij vertegenwoordigen de gemeenschappelijke belangen van ouders en kinderen in gesprekken met het bestuur en geven adviezen over verschillende beleidsonderwerpen op het gebied van pedagogiek, financiën en hygiëne en veiligheid. De oudercommissie bestaat uit een betrokken club ouders die het kinderdagverblijf een warm hart toe wensen. Naast hun formele taken denken zij mee en organiseren zij evenementen zoals ouderavonden en de jaarlijkse ouder-kind-dag.

  • Heb je een vraag aan de oudercommissie of heb je een leuk idee? Neem dan contact op via: OC_DGT_Zeist@outlook.com
  • Wil je zelf nauw betrokken zijn bij de opvang van je kind? Neem dan deel aan de oudercommissie. Geef je op via OC_DGT_Zeist@outlook.com
Inspiratie