Ieder kind is uniek en beschikt over eigen talenten

Filosofie

De individuele ontwikkeling van het kind en natuurbeleving staan bij ons centraal. Ieder kind is uniek en beschikt over eigen talenten. Het uitgangspunt van ons pedagogisch beleid zijn de inzichten, zoals die ontwikkeld zijn vanuit de antroposofie. Wij werken vanuit een holistische visie, met andere woorden: wij kijken naar de mens als geheel. Lees hier meer over de kenmerken van antroposofische kinderopvang.

De aandacht voor de kinderen staat voorop, waarbij de structuur van een vast dagritme voor de nodige duidelijkheid zorgt. Wij streven ernaar om het aantal regels, zoveel als dat mogelijk is, te beperken. De kracht zit vooral in het goede voorbeeld van de volwassenen. Kijken wat er kan en mogelijk is, is volgens ons in pedagogisch opzicht beter, dan het gedrag simpelweg te verbieden.

Ritme en rust

De dagen hebben een sterk ritmisch verloop. Naast het vrije spel is er aandacht voor het geleide spel, zoals knutselen, tekenen en broodbakken. Lichamelijke activiteit, zoals het vrije spel, wordt afgewisseld met momenten van rust, samen rond de tafel zitten en luisteren naar een verhaal. Elke dag herhalen wij een aantal vaste bezigheden, waardoor ritme en rust ontstaat. Wij werken ook met ‘gastdocenten’ die bijvoorbeeld een serie kinderyoga-lessen of muziek op schoot verzorgen voor onze peuters.

Wij vinden hechting heel belangrijk

Wij werken vanuit een pedagogisch beleidsplan waarmee zowel het cognitieve vermogen van de kinderen wordt aangesproken, als ook hun creativiteit en sociale vermogen. Daarnaast vinden wij 'hechting', de behoefte van het kind om de nabijheid te zoeken van één of meerdere specifieke personen, heel belangrijk. Hechting speelt een zeer belangrijke rol bij de ontwikkeling van een kind en is essentieel voor een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Bij ons hebben medewerkers contracten met vaste uren en werken zij op vaste dagen op een eigen groep. Wij voeden de baby’s op schoot in plaats van in een kinderstoel om werkelijk contact aan te gaan met het kind. Door continuïteit in bezetting en werkelijk contact, creëren wij een omgeving waarin het kind zich veilig kan hechten.

Inspiratie