Ieder kind is uniek en beschikt over eigen talenten

Visie

Wij laten ons inspireren door het antroposofisch mens- en wereldbeeld van de Oostenrijkse filosoof Rudolf Steiner (1862- 1925). Hij benadrukt het belang van de ontwikkeling van de eigen individualiteit in de kindertijd tot aan de volwassenheid binnen een sociale context. Deze eigenheid vormt als het ware de basis van de hele menselijke biografie. Zo zijn kind-zijn en mens-worden onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij hanteren een werkwijze waarin zowel het cognitieve vermogen van de kinderen wordt aangesproken, als ook hun creativiteit en sociale vermogen.

Lees meer over de kenmerken van antroposofische kinderopvang >

‘Opvoeden is de kunst van het herkennen van talenten en de kunst om een klimaat te creëren waarin kinderen zich kunnen ontplooien in een eigen tempo.’

Buiten

Naast de individuele ontwikkeling van elk kind staat natuurbeleving bij ons centraal en vormt een vast onderdeel van ons dag-, week- en jaarritme. Ieder kind heeft recht op een groene leefomgeving om in te kunnen spelen, ontdekken, beleven, ontmoeten en ervaren. Wij maken daarom gebruik van natuurlijke (spel)materialen. Iedere dag spelen wij ’s ochtends en ’s middags buiten. lees meer >

Biologisch

Wij eten en drinken gezond, lekker en biologisch. Voeding is van belang voor de smaakontwikkeling en de opbouw van het fysieke lichaam. Wij besteden veel aandacht aan voeding, omdat wij dit belangrijk vinden. Wij willen dat de kinderen gedurende de dag genoeg energie hebben om te kunnen spelen en zich te kunnen ontwikkelen. lees meer >

Doelen

Middels onze pedagogische visie geven wij vorm aan de doelen van Prof. Dr. Marianne Riksen-Walraven, die in de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) zijn opgenomen:

  • Het bieden van emotionele veiligheid in een veilige en gezonde omgeving;
  • Het bevorderen van persoonlijke competenties;
  • Het bevorderen van sociale competenties;
  • Socialisatie door overdracht van algemeen aanvaarde normen en waarden.

Lees hier meer over ons pedagogisch beleid >

Ieder kind is uniek

Wij gaan ervan uit, dat het kind die aspecten ontwikkelt, waar hij of zij talent voor heeft. Dat doet het kind op zijn of haar eigen manier en in een eigen tempo. Wij bieden het kind de ruimte en de begeleiding die het daarbij nodig heeft. Dit doen wij door het kind te stimuleren in zijn of haar individuele mogelijkheden en door een veilige omgeving te creëren die uitnodigt tot spel. Deze manier van werken vereist een bijzondere gevoeligheid en openheid van de groepsleiding, die met zorg en aandacht kiezen voor - en geselecteerd worden door Kinderopvang De Geheime Tuin. 

 

Ritme en rust

De dagen hebben een sterk ritmisch verloop. Naast het vrije spel is er aandacht voor het geleide spel, zoals knutselen, tekenen en broodbakken. Lichamelijke activiteit, zoals buiten spelen, wordt afgewisseld met momenten van rust, samen rond de tafel zitten en luisteren naar een verhaal. Elke dag herhalen wij een aantal vaste rituelen, welke kinderen herkennen, waardoor ritme en rust ontstaat.

 

 

Voorwaarden

Ieder kind heeft recht op een leefomgeving, waarin de mogelijkheden aanwezig zijn om zijn of haar individuele kwaliteiten te ontwikkelen. Deze kwaliteiten zijn in het kind aanwezig en willen in de wereld uitgedrukt worden. Basisbehoeftes, zoals eten en drinken, een veilig dak boven het hoofd en warme kleding, zijn van essentieel belang om deze kwaliteiten tot uiting te laten komen. Wanneer deze voorwaarden aanwezig zijn, kunnen de kinderen gaan spelen, leren en zich verder ontwikkelen.

Liefdevol begrenzen 

De aandacht voor de kinderen staat voorop, waarbij de structuur van een vast dagritme voor de nodige duidelijkheid zorgt. Wij streven ernaar om het aantal regels, zoveel als dat mogelijk is, te beperken. De kracht zit vooral in het goede voorbeeld van de volwassenen. Kijken wat er kan en mogelijk is, is volgens ons in pedagogisch opzicht beter, dan het gedrag simpelweg te verbieden.

Aandacht voor hechting 

Aandacht voor 'hechting', de behoefte van het kind om de nabijheid te zoeken van één of meerdere specifieke personen, vinden wij heel belangrijk. Gezonde hechting speelt een zeer belangrijke rol bij een goede emotionele en sociale ontwikkeling. Bij ons hebben medewerkers contracten met vaste uren en werken zij op vaste dagen op een eigen groep. Wij voeden de baby’s op schoot in plaats van in een kinderstoel om werkelijk contact aan te gaan met het kind. Wij zijn ons bewust van het belang van een gezonde hechting en willen een omgeving creëren waarin het kind zich veilig kan hechten.

 

 

Inspiratie ontvangen?

Ontvang 6x per jaar onze inspiratie per mail.

X