Klachtenprocedure

Als Kinderopvang De Geheime Tuin doen wij er alles aan om dagelijks goede kwaliteit kinderopvang te bieden. Toch kan er een keer iets misgaan. Wij vinden het belangrijk dat u bij ons terecht kunt als u ontevreden bent. Daarom hebben wij deze interne klachtenregeling opgesteld. 

Wanneer u als ouder ergens ontevreden over bent, dan vinden wij het prettig dat u dit zo snel mogelijk bespreekt met de persoon die erbij betrokken is of was. Dit kan bijvoorbeeld een pedagogisch medewerker of leidinggevende zijn. Komen jullie er samen niet uit of bent u niet tevreden over de oplossing? Dan kunt u een interne klacht bij ons indienen over:

  • een gedraging van de houder, van een medewerker, of van iemand die werkt in opdracht van de houder, richting ouder of kind; 
  • een werkwijze of regel binnen de kinderopvangorganisatie; 
  • de overeenkomst tussen de houder en de ouder(s).

Lees hier onze volledige klachtenprocedure ->

 

 

Inspiratie ontvangen?

Ontvang 6x per jaar onze inspiratie per mail.

X