Privacy

Wij vinden privacy belangrijk en doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen. We gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kinderopvang De Geheime Tuin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt in ieder geval met zich mee dat:

  • Wij jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacyreglement;
  • Verwerking van jouw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
  • Wij passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Wij geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Wij op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, we zullen deze respecteren enn willen je hierop wijzen.

Lees hier onze volledige privacy policy >

Inspiratie ontvangen?

Ontvang 6x per jaar onze inspiratie per mail.

X